Welke niveaus zijn er om in mee te fietsen? 

Niveaus

CyclingDronten kent vijf niveaus waarop je mee kunt fietsen.  We maken uiteraard geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Niveau 7: Voor de beginnende en recreatieve fietser.
De gemiddelde snelheid gemeten over de gehele rit zal ongeveer 27 a 28 km/u zijn en zeker niet hoger liggen dan de groep aankan.
Door de grote van de groep en de aanwezigheid van wegkapiteins zullen de beginnende fietsers nooit op kop in de wind hoeven te fietsen. Uitgaande van een "pelotonsvoordeel" kun je dus al goed meekomen indien je zelf in staat bent om met een gemiddelde van ongeveer 24 km/u te fietsen.
Dit betekent lekker uit de wind meepeddelen in het peloton en kilometers maken!
Voor de sterkere beginners is er de mogelijkheid om wat meer "kopwerk" te verzorgen.
Onderweg zullen beginnende fietsers de kneepjes worden bijgebracht van het fietsen in een peloton en zal er gecoacht worden waar mogelijk en gewenst.
Samen uit samen thuis staat voorop in deze groep. Binnen de groep zijn altijd mensen aanwezig die kunnen helpen bij het vervangen van lekgereden banden etc.
De groep is uitermate geschikt voor beginnende fietsers of mensen die nog wat onzeker zijn over hun niveau of het fietsen in een groep. (WE ZOEKEN NOG WEGKAPITEINS DIE DE GROEP SAMEN MET ANDEREN WILLEN BEGELEIDEN! )

Niveau 5 en 6: Voor de recreatieve fietser die het rustig aan wil doen
De gemiddelde snelheid gemeten over de gehele rit zal ongeveer 29 tot 31  km per uur zijn en is voor de recreatieve fietser die wat vaker op de fiets zit.
Er zal regelmatig doorgewisseld worden op kop van de groep zodat een ieder zijn korte of langere kopwerk kan doen. Maar kun je dit niet aan dan is dit geen probleem in deze groep.
Deze groep is geschikt voor de fietser die regelmatig fietst en zelfstandig met een gemiddeld tempo van 28 km/u kan fietsen.
Van deelnemers aan deze groep wordt verwacht dat zij de regels voor het fietsen in een peloton een beetje kennen en uiteraard respecteren. In deze groep is er voldoende ruimte om kennis te maken met het fietsen in een groep en ervaring hiermee is dus niet noodzakelijk. Een prima groep om dit onder de knie te krijgen!

Niveau 3 en 4 : Voor de sportieve en meer geoefende fietser
De gemiddelde snelheid gemeten over de gehele rit zal ongeveer 31 tot 34  km per uur zijn en is voor de frequente recreatieve fietser met een goede conditie.
Er zal regelmatig doorgewisseld worden op kop van de groep zodat een ieder zijn korte of langere kopwerk kan doen. Deze groep is geschikt voor de fietser die regelmatig fietst en zelfstandig met een gemiddeld tempo van 30 km/u kan fietsen.
Van deelnemers aan deze groep wordt verwacht dat zij de regels voor het fietsen in een peloton goed kennen en uiteraard respecteren.

Niveau 2: Voor de fanatiekere fietsers met uithoudingsvermogen
De gemiddelde snelheid gemeten over de gehele rit zal rond of boven de 35 km per uur zijn en is voor de fanatiekere maar recreatieve fietser. Er worden regelmatig gemiddelden gereden rond de 35 km/u bij gunstige wind en sterke benen. 
Er wordt doorgedraaid op kop van de groep zodat een ieder zijn kopwerk voor de groep doet. Deze groep is geschikt voor de fietser die regelmatig fietst en zelfstandig met een gemiddeld tempo van 31 a 32 km/u kan fietsen.
Van deelnemers aan deze groep wordt verwacht dat zij de regels voor het fietsen in een peloton goed kennen en uiteraard respecteren.

Niveau 1: Voor de ambitieuze hardrijders
De gemiddelde snelheid gemeten over de rit zal rond of boven de 37  km per uur zijn en gemiddelden van 37a 38 km/u zijn niet uitzonderlijk.  In deze groep zitten tevens de mannen en vrouwen die op hoog niveau wedstrijden fietsen. 
Er wordt doorgedraaid op kop van de groep zodat een ieder zijn korte of langere kopwerk doet. Deze groep is geschikt voor de fietser die veel fietst, traint voor wedstrijden of zichzelf wil uitdagen beter te worden en zelfstandig een gemiddeld tempo van 32 a 33 km/u kan fietsen. De deelnemers aan deze groep dienen de regels voor het fietsen in een peloton goed te kennen en uiteraard te respecteren.


LET OP:
Waar wij bedoelen gemiddelde snelheden betekent dit dat de snelheid gemeten over de gehele rit uitkomt op een bepaalde snelheid. Een gemiddelde van 33 km/u betekent derhalve dat er dikwijls harder gereden zal worden (bijvoorbeeld met wind mee) dan de genoemde 33 km/u. Door harde tegenwind, bochten, oversteken, inhouden etc. gaat een gemiddelde snelheid al gauw naar beneden. Dit wordt dan meestal goedgemaakt door met wind mee flink harder te fietsen.
Het is dus niet zo dat er constant met een snelheid van 33 km/u wordt gereden!

IN DE BEBOUWDE KOM GELDT TEN ALLE TIJDEN EEN MAXIMALE
SNELHEID VAN 25 KM/U

 

  1.         +/- 55-65 km.         37+ km. Patrick/Jelmer
  2.         +/- 55-65 km.         +/- 35-36 km. Tjeerd/ Ben.
  3.         +/- 55-65 km.         +/- 33-34 km. Otto/.
  4.         +/- 50-65 km.         +/- 31-32 km. Arjen/.
  5.         +/- 50-60 km.         +/- 30-31 km. André/.
  6.         +/- 50-60 km.         +/- 29-30 km. Dave/.
  7.         +/- 50-60 km.         +/- 28-29 km. Antoon/.

Wat zijn de regels? 

1. ZORG DAT DE SNELHEID EN ROUTE DUIDELIJK IS.

Het is belangrijk dat je als wegkapitein een groepsrit goed voorbereidt. Het is handig om vooraf een snelheid te bepalen, die je afstemt op de minst snelle leden van de groep. Uiteraard moet er ook een route bepaald worden (stuur bijvoorbeeld van tevoren een Strava link rond).  Je kunt ervoor kiezen om zelf de groep te navigeren of om iemand als navigator aan te stellen. Zorg er dan voor dat deze persoon de route goed kent. 

 

2. NEEM GEREEDSCHAP MEE.

De wegkapitein heeft ook de verantwoordelijkheid voor het meebrengen van het volgende gereedschap en reservemateriaal: een pomp (passend op meerdere ventielen), bandenlichters, een inbussleutels of multitool, binnenband. Zo ben je op de meest voorkomende situaties voorbereid.

 

3. BEGIN DE RIT MET EEN OPENINGSPRAATJE.

Hou een kort praatje voordat je met de groep op de fietst stapt.  Vertel het doel van de rit en stel elkaar voor als er nieuwe leden zijn. Een goede sfeer in de groep is erg belangrijk, en het is ook een taak van de wegkapitein om hieraan bij te dragen. Wijs de groep ook nog even op de veiligheidsinstructies.


Extra punten van Cycling Dronten om te benoemen:

-Hou handen aan het stuur en bij de remmen.

-Als je met de buurman/buurvrouw praat, kijk hem/haar niet aan, maar kijk voor je.

-Fiets een rechte lijn op de weg.

-Blijf met je voorwiel achter het wiel van je voorganger, niet ernaast.

-Zit niet aan je fietscomputer tijdens het fietsen.

-In drukke dorpen, met smalle straatjes, onoverzichtelijke straten, fietsen we langzamer( 25 km) en achter elkaar in lint. 

-Blijf elkaar waarschuwen zoals, “ Voor, tegen, achter, paaltje, compleet” . 

-Beter te vaak roepen, dan 1 keer te weinig.

-Het gaat erom dat we allemaal veilig thuiskomen. We fietsen hier voor de ontspanning, niet voor de Strava snelheid. 

 

 

 

 

 

4. ZORG DAT IEDEREEN DE TEKENS KENT.

Elke groep hanteert tekens om bijvoorbeeld aan te geven dat er een tegenligger komt, er een paaltje op de weg staat, of dat er geremd moet worden. Controleer voor vertrek of iedereen de tekens kent en leg ze zo nodig nog eens uit. Wijs de deelnemers er ook op dat de signalen naar voor of achter doorgegeven dienen te worden. | Wat roep je? | Welk teken geef je? | Wat doe je?
| “Stop” | Linkerarm omhoog | Rustig afremmen en stoppen
| “Vrij” | Linkerarm omhoog, naar voren wuivend | Weg oversteken
| “Rechtdoor” | Linkerarm omhoog, naar voren wuiven | Rechtdoor rijden
| “Rechts” | Arm uitsteken naar rechts | Rechts afslaan
| “Links” | Arm uitsteken naar links | Links afslaan
| “Tegen” | Linkerarm naar achteren, wuivend naar rechts | Aan r een tegenligger
| “Achter” | Linkerarm naar achteren, wuivend naar rechts | haalt een auto of scooter in
| “Voor” | Rechterarm naar achteren, wuivend naar links | iemand inhalen
| “Paaltje”, “gat”, “pas op” | Arm wijzen op grond (desbetreffende kant) | Obstakel ontwijken
| “Lek” Lint (achter elkaar fietsen) | Linkerarm omhoog Rechterarm omhoog | n, rechts van de weg staan


5. CHECK HET MATERIAAL.

Om de veiligheid van de groep te waarborgen, is het belangrijk dat al het materiaal op orde is. Natuurlijk is iedereen hiervoor zelf verantwoordelijk.

Mocht iemand zijn of haar materiaal echt niet op orde heeft (of geen helm), durf dan als wegkapitein de beslissing te nemen om deze persoon niet mee te nemen.


6. MAAK AFSPRAKEN MET JE GROEP.

Om de groepsrit zo veilig mogelijk te maken, is het verstandig om een paar regels op te stellen. Zo een regel kan bijvoorbeeld zijn: “samen uit, samen thuis”. Of “hou rekening met nieuwe deelnemers in de groep”. Het is de taak van de wegkapitein om te zorgen dat de regels worden nageleefd.

 

7. GEEF HET GOEDE VOORBEELD.

Als wegkapitein heb je een voorbeeldfunctie. Zorg dat je je netjes aan de verkeersregels houdt.

 Houd je aan de verkeersregels.

 Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer.

Gebruik een fietsbel, geef aan dat het een grote groep is

en geef als laatst man aan dat je de laatste bent!

Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen.

Blijf beleefd tegen andere weggebruikers.

Rijd altijd op het aangegeven fietspad.

Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid.

Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars.

Gooi afval in een afvalbak.


8. WEES ASSERTIEF.

Als wegkapitein heb je een verantwoordelijke rol. Het is dan ook belangrijk dat je het leiderschap neemt en dat je snel beslissingen kunt maken in onvoorziene situaties. Daarnaast moet een wegkapitein deelnemers durven aanspreken die zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Zorg ook dat je stem duidelijk te horen is (durf te roepen).


9. LAAT DE GROEP ROULEREN TIJDENS HET FIETSEN.


Hierbij is het vooral belangrijk dat de wegkapitein let op de zwakste deelnemers. Laat deze niet (teveel) op kop of helemaal achteraan fietsen. Als iemand het tempo niet aankan, kan de wegkapitein deze persoon het beste op de tweede rij laten fietsen.

 

10. HEB ENIGE KENNIS VAN EHBO.

In geval van een ongeluk of valpartij, kan het nodig zijn om EHBO toe te passen (indien mogelijk). Het is dan ook verstandig dat je als wegkapitein in het bezit bent van een MFA of EHBO diploma. Ook is het aan te raden om een EHBO-setje mee te nemen.


Als er onderweg een ongeluk ontstaat dan is het de bedoeling dat alle deelnemers van de betreffende

groep stoppen met fietsen om het/de slachtoffer(s) bij te staan. Probeer tevens op de plaats van het ongeval foto’s en/of filmpjes te maken. Vergeet niet, indien van toepassing, om de kentekens van betrokken motorvoertuigen te fotograferen.
 
 Alarmnummer Nederland: 112
 
 Politie Nederland (geen spoed): 0900-8844
 
 NAW gegevens en medische gegevens
 
 Voor het geval je onderweg iets overkomt, is het belangrijk dat je iets bij je hebt waar je naam, adres en contactgegevens op staan. Dit kan bijvoorbeeld je verzekeringspas, (een kopie van) je rijbewijs, paspoort of ID bewijs zijn. Ook kan het verstandig zijn om je bloedgroep en andere persoonlijke medische gegevens bij je te hebben.11. EINDIG DE RIT MET EEN KORTE NABESPREKING.

Een nabespreking is een fijne manier om een groepsrit af te sluiten en het draagt bij aan de sfeer binnen de groep. Het biedt een mooie gelegenheid om de deelnemers te bedanken voor de gezellige rit en je kan ruimte creëren voor feedback. Zo kun je je wegkapitein skills nog verder te verbeteren!


12. Eigen verantwoording.


Ten alle tijden fiets je voor je eigen veiligheid en die voor een ander!

Zorg zelf voor de juiste uitrusting, dan zorg je ook voor je eigen veiligheid en die van een ander.

Met een beetje gezond verstand kom je ver genoeg.Samen genieten van wielrennen!


Cycling Dronten.